Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 3 100% 100% 0%
2021 71 97.183% 97.183% 0%
2020 134 96.269% 97.727% 1.493%
2019 307 97.394% 99.007% 1.629%
2018 359 92.479% 95.129% 2.786%
2017 300 94.333% 96.918% 2.667%
2016 306 94.444% 96.333% 1.961%
2015 334 94.91% 98.142% 3.293%
2014 229 92.576% 93.392% 0.873%
2013 192 96.875% 99.465% 2.604%
2012 162 98.765% 98.765% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 7000255 3
  100%
  100%
  0%
2021 2501572 1
  0%
  0%
  0%
7000255 60
  100%
  100%
  0%
2501573 10
  90%
  90%
  0%
2020 2501572 31
  100%
  100%
  0%
7000255 54
  100%
  100%
  0%
2501573 49
  90%
  94%
  4%
2019 2501572 187
  99%
  100%
  1%
7000255 61
  100%
  100%
  0%
2501573 33
  88%
  94%
  6%
1355 70
  80%
  80%
  0%
1353 336
  90%
  100%
  10%
2018 2501572 155
  94%
  95%
  2%
7000255 64
  95%
  98%
  3%
2501573 42
  88%
  92%
  5%
1355 98
  43%
  60%
  29%
1353 416
  81%
  84%
  4%
2017 2501572 182
  97%
  98%
  1%
2501573 34
  94%
  97%
  3%
1355 98
  71%
  100%
  29%
1353 368
  74%
  77%
  4%
2016 2501572 184
  95%
  97%
  2%
2501573 22
  91%
  100%
  9%
1355 56
  100%
  100%
  0%
1353 448
  82%
  82%
  0%
2015 2501572 222
  94%
  97%
  4%
2501573 18
  89%
  100%
  11%
2014 2501572 194
  95%
  96%
  1%
2501573 28
  75%
  75%
  0%
2013 2501572 169
  98%
  99%
  2%
2501573 21
  90%
  100%
  10%
2012 2501572 161
  99%
  99%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 7000255 3 33% 33% 33% 0% 0% 0%
2021 2501572 1 0% 0% 0% 0% 100% 0%
7000255 60 0% 7% 67% 27% 0% 0%
2501573 10 0% 10% 30% 50% 10% 0%
2020 2501572 31 0% 6% 32% 61% 0% 0%
7000255 54 0% 4% 91% 6% 0% 0%
2501573 49 0% 8% 29% 53% 6% 4%
2019 2501572 187 2% 6% 70% 22% 0% 1%
7000255 61 0% 0% 77% 23% 0% 0%
2501573 33 3% 0% 45% 39% 6% 6%
1355 70 0% 0% 20% 60% 20% 0%
1353 336 0% 29% 33% 29% 0% 10%
2018 2501572 155 3% 5% 49% 37% 5% 2%
7000255 64 0% 5% 56% 34% 2% 3%
2501573 42 2% 0% 33% 52% 7% 5%
1355 98 0% 0% 14% 29% 29% 29%
1353 416 0% 0% 15% 65% 15% 4%
2017 2501572 182 1% 5% 42% 49% 2% 1%
2501573 34 0% 3% 24% 65% 3% 3%
1355 98 0% 14% 14% 43% 0% 29%
1353 368 0% 4% 13% 57% 22% 4%
2016 2501572 184 1% 4% 65% 25% 3% 2%
2501573 22 0% 5% 36% 50% 0% 9%
1355 56 0% 0% 100% 0% 0% 0%
1353 448 4% 0% 39% 39% 18% 0%
2015 2501572 222 0% 1% 52% 41% 3% 4%
2501573 18 0% 0% 28% 61% 0% 11%
2014 2501572 194 0% 2% 36% 57% 4% 1%
2501573 28 0% 0% 21% 54% 25% 0%
2013 2501572 169 1% 4% 42% 50% 1% 2%
2501573 21 0% 5% 14% 71% 0% 10%
2012 2501572 161 1% 3% 38% 57% 1% 0%