Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2019 16 81% 87% 6%
2018 24 92% 96% 4%
2017 27 100% 100% 0%
2016 19 84% 100% 16%
2015 20 100% 100% 0%
2014 18 100% 100% 0%
2013 34 97% 100% 3%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2019 7000255 2
  100%
  100%
  0%
2501572 11
  91%
  100%
  9%
1355 24
  0%
  0%
  0%
1353 15
  100%
  100%
  0%
2018 7000255 1
  100%
  100%
  0%
2501572 17
  94%
  100%
  6%
1355 12
  0%
  0%
  0%
1353 60
  100%
  100%
  0%
2017 2501572 18
  100%
  100%
  0%
1355 60
  100%
  100%
  0%
2016 2501572 12
  83%
  100%
  17%
1355 48
  75%
  100%
  25%
1353 15
  100%
  100%
  0%
2015 2501572 20
  100%
  100%
  0%
2014 2501572 18
  100%
  100%
  0%
2013 2501572 15
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2019 7000255 2 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2501572 11 0% 36% 27% 27% 0% 9%
1355 24 0% 0% 0% 0% 100% 0%
1353 15 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2018 7000255 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2501572 17 0% 6% 47% 41% 0% 6%
1355 12 0% 0% 0% 0% 100% 0%
1353 60 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2017 2501572 18 0% 17% 44% 39% 0% 0%
1355 60 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2016 2501572 12 0% 0% 25% 58% 0% 17%
1355 48 0% 0% 0% 75% 0% 25%
1353 15 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2015 2501572 20 0% 40% 40% 20% 0% 0%
2014 2501572 18 0% 17% 72% 11% 0% 0%
2013 2501572 15 0% 0% 47% 53% 0% 0%