Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2019 51 98% 100% 2%
2018 51 82% 88% 6%
2017 58 90% 96% 7%
2016 46 85% 87% 2%
2015 33 94% 97% 3%
2014 34 100% 100% 0%
2013 17 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2019 2500897 51
  98%
  100%
  2%
2018 2500897 51
  82%
  88%
  6%
2017 2500897 57
  91%
  96%
  5%
1353 15
  0%
  0%
  100%
2016 2500897 46
  85%
  87%
  2%
2015 2500897 33
  94%
  97%
  3%
2014 2500897 34
  100%
  100%
  0%
2013 2500897 17
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2019 2500897 51 6% 0% 45% 47% 0% 2%
2018 2500897 51 4% 4% 22% 51% 12% 6%
2017 2500897 57 0% 4% 37% 51% 4% 5%
1353 15 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2016 2500897 46 4% 2% 26% 52% 13% 2%
2015 2500897 33 3% 0% 21% 70% 3% 3%
2014 2500897 34 3% 0% 76% 21% 0% 0%
2013 2500897 17 0% 12% 29% 59% 0% 0%