Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 120 92.5% 94.068% 1.667%
2021 83 89.157% 91.358% 2.41%
2020 105 96.19% 97.115% 0.952%
2019 90 87.778% 88.764% 1.111%
2018 118 100% 100% 0%
2017 107 95.327% 99.029% 3.738%
2016 123 91.057% 94.118% 3.252%
2015 127 85.039% 86.4% 1.575%
2014 107 89.72% 95.05% 5.607%
2013 92 89.13% 91.111% 2.174%
2012 69 85.507% 89.394% 4.348%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 7000351 16
  100%
  100%
  0%
2502444 104
  91%
  93%
  2%
2021 7000351 18
  100%
  100%
  0%
2502444 63
  86%
  89%
  3%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2020 7000351 13
  100%
  100%
  0%
2502444 92
  96%
  97%
  1%
2019 7000351 16
  94%
  100%
  6%
2502444 74
  86%
  86%
  0%
2018 7000351 20
  100%
  100%
  0%
2502444 78
  100%
  100%
  0%
2017 2502444 86
  95%
  99%
  3%
1353 32
  50%
  100%
  50%
2016 2502444 102
  93%
  95%
  2%
1353 112
  43%
  60%
  29%
2015 2502444 114
  83%
  85%
  2%
2014 2502444 106
  90%
  95%
  6%
2013 2502444 92
  89%
  91%
  2%
2012 2502444 69
  86%
  89%
  4%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 7000351 16 19% 0% 63% 19% 0% 0%
2502444 104 1% 0% 25% 65% 7% 2%
2021 7000351 18 17% 0% 61% 22% 0% 0%
2502444 63 0% 0% 16% 70% 11% 3%
1353 32 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2020 7000351 13 8% 15% 77% 0% 0% 0%
2502444 92 1% 1% 17% 76% 3% 1%
2019 7000351 16 0% 0% 63% 31% 0% 6%
2502444 74 0% 0% 20% 66% 14% 0%
2018 7000351 20 10% 5% 75% 10% 0% 0%
2502444 78 1% 5% 28% 65% 0% 0%
2017 2502444 86 0% 1% 24% 70% 1% 3%
1353 32 0% 0% 0% 50% 0% 50%
2016 2502444 102 3% 0% 28% 62% 5% 2%
1353 112 0% 0% 14% 29% 29% 29%
2015 2502444 114 0% 0% 18% 66% 15% 2%
2014 2502444 106 2% 1% 14% 73% 5% 6%
2013 2502444 92 2% 0% 18% 68% 9% 2%
2012 2502444 69 1% 0% 16% 68% 10% 4%