Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 12 83.333% 100% 16.667%
2021 18 100% 100% 0%
2020 14 85.714% 100% 14.286%
2019 17 100% 100% 0%
2018 19 100% 100% 0%
2017 32 90.625% 100% 9.375%
2016 35 97.143% 100% 2.857%
2015 15 93.333% 100% 6.667%
2014 23 95.652% 100% 4.348%
2013 22 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2502444 12
  83%
  100%
  17%
2021 2502444 17
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2020 2502444 14
  86%
  100%
  14%
2019 2502444 17
  100%
  100%
  0%
2018 2502444 19
  100%
  100%
  0%
2017 2502444 29
  90%
  100%
  10%
2016 2502444 34
  97%
  100%
  3%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2015 2502444 15
  93%
  100%
  7%
2014 2502444 23
  96%
  100%
  4%
2013 2502444 22
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2502444 12 0% 0% 83% 0% 0% 17%
2021 2502444 17 6% 0% 88% 6% 0% 0%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2020 2502444 14 7% 7% 71% 0% 0% 14%
2019 2502444 17 6% 0% 88% 6% 0% 0%
2018 2502444 19 0% 0% 95% 5% 0% 0%
2017 2502444 29 0% 7% 72% 10% 0% 10%
2016 2502444 34 3% 3% 85% 6% 0% 3%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2015 2502444 15 7% 7% 67% 13% 0% 7%
2014 2502444 23 0% 4% 65% 26% 0% 4%
2013 2502444 22 5% 0% 86% 9% 0% 0%