Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2019 66 94% 94% 0%
2018 39 90% 95% 5%
2017 62 87% 93% 6%
2016 52 83% 84% 2%
2015 40 85% 87% 2%
2014 46 85% 91% 7%
2013 64 95% 95% 0%
2012 55 95% 96% 2%
2011 10 90% 100% 10%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2019 2502443 60
  95%
  95%
  0%
1353 90
  83%
  83%
  0%
2018 2502443 37
  95%
  97%
  3%
1353 30
  0%
  0%
  50%
2017 2502443 56
  91%
  93%
  2%
1355 12
  0%
  0%
  100%
1353 75
  60%
  100%
  40%
2016 2502443 38
  87%
  87%
  0%
1353 210
  71%
  77%
  7%
2015 2502443 40
  85%
  87%
  2%
2014 2502443 46
  85%
  91%
  7%
2013 2502443 64
  95%
  95%
  0%
2012 2502443 55
  95%
  96%
  2%
2011 2502443 10
  90%
  100%
  10%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2019 2502443 60 0% 0% 50% 43% 5% 0%
1353 90 0% 0% 0% 83% 17% 0%
2018 2502443 37 3% 0% 32% 59% 3% 3%
1353 30 0% 0% 0% 0% 50% 50%
2017 2502443 56 4% 2% 32% 52% 7% 2%
1355 12 0% 0% 0% 0% 0% 100%
1353 75 0% 0% 0% 60% 0% 40%
2016 2502443 38 0% 3% 34% 50% 13% 0%
1353 210 0% 0% 7% 64% 21% 7%
2015 2502443 40 0% 3% 40% 43% 13% 3%
2014 2502443 46 2% 2% 46% 35% 9% 7%
2013 2502443 64 5% 0% 42% 48% 5% 0%
2012 2502443 55 2% 5% 60% 27% 4% 2%
2011 2502443 10 0% 0% 40% 50% 0% 10%