Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2018 50 92% 96% 4%
2017 60 97% 97% 0%
2016 64 98% 100% 2%
2015 66 92% 97% 5%
2014 81 93% 95% 2%
2013 86 93% 96% 3%
2012 46 96% 98% 2%
2011 15 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2018 2502443 47
  96%
  100%
  4%
1353 45
  33%
  33%
  0%
2017 2502443 53
  98%
  98%
  0%
1353 105
  86%
  86%
  0%
2016 2502443 60
  98%
  100%
  2%
1353 60
  100%
  100%
  0%
2015 2502443 66
  92%
  97%
  5%
2014 2502443 81
  93%
  95%
  2%
2013 2502443 86
  93%
  96%
  3%
2012 2502443 46
  96%
  98%
  2%
2011 2502443 15
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2018 2502443 47 2% 4% 51% 38% 0% 4%
1353 45 0% 0% 0% 33% 67% 0%
2017 2502443 53 0% 0% 57% 42% 2% 0%
1353 105 0% 0% 14% 71% 14% 0%
2016 2502443 60 2% 0% 48% 48% 0% 2%
1353 60 0% 0% 25% 75% 0% 0%
2015 2502443 66 0% 0% 39% 53% 3% 5%
2014 2502443 81 1% 1% 27% 63% 5% 2%
2013 2502443 86 1% 3% 33% 56% 3% 3%
2012 2502443 46 0% 2% 37% 57% 2% 2%
2011 2502443 15 0% 0% 60% 40% 0% 0%