Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2019 29 100% 100% 0%
2018 35 97% 100% 3%
2017 54 96% 100% 4%
2016 37 92% 100% 8%
2015 52 98% 100% 2%
2014 49 96% 98% 2%
2013 40 100% 100% 0%
2012 20 100% 100% 0%
2011 5 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2019 2502443 28
  100%
  100%
  0%
1353 15
  100%
  100%
  0%
2018 2502443 34
  97%
  100%
  3%
1353 15
  100%
  100%
  0%
2017 2502443 51
  96%
  100%
  4%
1353 45
  100%
  100%
  0%
2016 2502443 37
  92%
  100%
  8%
2015 2502443 52
  98%
  100%
  2%
2014 2502443 49
  96%
  98%
  2%
2013 2502443 40
  100%
  100%
  0%
2012 2502443 20
  100%
  100%
  0%
2011 2502443 5
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2019 2502443 28 7% 25% 25% 43% 0% 0%
1353 15 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2018 2502443 34 3% 12% 74% 9% 0% 3%
1353 15 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2017 2502443 51 2% 2% 71% 22% 0% 4%
1353 45 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2016 2502443 37 3% 5% 68% 16% 0% 8%
2015 2502443 52 4% 12% 65% 17% 0% 2%
2014 2502443 49 4% 6% 73% 12% 2% 2%
2013 2502443 40 3% 10% 68% 20% 0% 0%
2012 2502443 20 0% 25% 75% 0% 0% 0%
2011 2502443 5 0% 20% 60% 20% 0% 0%