Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2019 23 87% 100% 13%
2018 13 85% 92% 8%
2017 30 90% 90% 0%
2016 30 97% 100% 3%
2015 8 100% 100% 0%
2014 12 83% 83% 0%
2013 5 100% 100% 0%
2012 7 100% 100% 0%
2011 1 0% 0% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2019 2502443 16
  88%
  100%
  12%
1353 105
  86%
  100%
  14%
2018 2502443 8
  88%
  88%
  0%
1353 75
  80%
  100%
  20%
2017 2502443 21
  95%
  95%
  0%
1353 135
  78%
  78%
  0%
2016 2502443 17
  94%
  100%
  6%
1353 195
  100%
  100%
  0%
2015 2502443 8
  100%
  100%
  0%
2014 2502443 12
  83%
  83%
  0%
2013 2502443 5
  100%
  100%
  0%
2012 2502443 7
  100%
  100%
  0%
2011 2502443 1
  0%
  0%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2019 2502443 16 0% 19% 44% 25% 0% 13%
1353 105 14% 0% 43% 29% 0% 14%
2018 2502443 8 0% 13% 25% 50% 13% 0%
1353 75 0% 0% 80% 0% 0% 20%
2017 2502443 21 0% 0% 52% 43% 5% 0%
1353 135 0% 0% 33% 44% 22% 0%
2016 2502443 17 0% 0% 47% 47% 0% 6%
1353 195 0% 0% 38% 62% 0% 0%
2015 2502443 8 13% 13% 38% 38% 0% 0%
2014 2502443 12 0% 17% 17% 50% 17% 0%
2013 2502443 5 0% 0% 80% 20% 0% 0%
2012 2502443 7 0% 14% 14% 71% 0% 0%
2011 2502443 1 0% 0% 0% 0% 100% 0%