Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2019 351 93% 98% 4%
2018 367 87% 90% 4%
2017 360 89% 92% 4%
2016 349 86% 89% 3%
2015 340 86% 91% 5%
2014 334 87% 90% 4%
2013 362 88% 91% 3%
2012 315 90% 91% 2%
2011 334 91% 97% 5%
2010 100 84% 85% 1%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2019 2502443 349
  94%
  98%
  4%
1353 30
  50%
  100%
  50%
2018 2502443 364
  87%
  90%
  4%
1353 45
  100%
  100%
  0%
2017 2502443 356
  88%
  92%
  4%
1353 60
  100%
  100%
  0%
2016 2502443 347
  86%
  89%
  3%
1353 30
  0%
  0%
  50%
2015 2502443 340
  86%
  91%
  5%
2014 2502443 334
  87%
  90%
  4%
2013 2502443 362
  88%
  91%
  3%
2012 2502443 315
  90%
  91%
  2%
2011 2502443 334
  91%
  97%
  5%
2010 2502443 100
  84%
  85%
  1%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2019 2502443 349 2% 1% 34% 56% 2% 4%
1353 30 0% 0% 0% 50% 0% 50%
2018 2502443 364 1% 1% 20% 65% 10% 4%
1353 45 0% 0% 67% 33% 0% 0%
2017 2502443 356 0% 0% 26% 62% 7% 4%
1353 60 0% 0% 25% 75% 0% 0%
2016 2502443 347 0% 0% 20% 67% 11% 3%
1353 30 0% 0% 0% 0% 50% 50%
2015 2502443 340 1% 1% 27% 58% 9% 5%
2014 2502443 334 0% 0% 19% 67% 10% 4%
2013 2502443 362 0% 0% 13% 75% 9% 3%
2012 2502443 315 0% 0% 24% 65% 9% 2%
2011 2502443 334 2% 2% 35% 52% 3% 5%
2010 2502443 100 0% 1% 38% 45% 15% 1%