Rendiment

  • Rendiment
  • Úxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend Úxit % np
2019 114 93% 95% 3%
2018 110 93% 93% 0%
2017 118 95% 96% 1%
2016 111 98% 99% 1%
2015 127 100% 100% 0%
2014 123 96% 100% 4%
2013 158 97% 99% 2%
2012 135 96% 97% 1%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a mÚs d'una titulacio , a continuaciˇ hi ha les dades desglossades segons el pla en quŔ estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2019 2502445 114
  93%
  95%
  3%
2018 2502445 109
  93%
  93%
  0%
1353 15
  100%
  100%
  0%
2017 2502445 116
  95%
  96%
  1%
1353 30
  100%
  100%
  0%
2016 2502445 110
  98%
  99%
  1%
1353 15
  100%
  100%
  0%
2015 2502445 127
  100%
  100%
  0%
2014 2502445 123
  96%
  100%
  4%
2013 2502445 158
  97%
  99%
  2%
2012 2502445 135
  96%
  97%
  1%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2019 2502445 114 3% 5% 37% 48% 4% 3%
2018 2502445 109 4% 6% 38% 45% 7% 0%
1353 15 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2017 2502445 116 4% 9% 44% 38% 4% 1%
1353 30 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2016 2502445 110 0% 6% 47% 45% 1% 1%
1353 15 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2015 2502445 127 3% 5% 35% 57% 0% 0%
2014 2502445 123 5% 11% 51% 28% 0% 4%
2013 2502445 158 3% 13% 35% 47% 1% 2%
2012 2502445 135 2% 10% 50% 34% 3% 1%