Rendiment

  • Rendiment
  • Úxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend Úxit % np
2022 142 93.662% 94.326% 0.704%
2021 129 67.442% 68.504% 1.55%
2020 114 89.474% 90.265% 0.877%
2019 117 92.308% 94.737% 2.564%
2018 132 85.606% 87.597% 2.273%
2017 157 87.261% 90.132% 3.185%
2016 140 69.286% 74.046% 6.429%
2015 145 84.828% 87.857% 3.448%
2014 159 82.39% 85.621% 3.774%
2013 114 86.842% 86.842% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a mÚs d'una titulacio , a continuaciˇ hi ha les dades desglossades segons el pla en quŔ estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2502445 138
  93%
  94%
  1%
1353 64
  100%
  100%
  0%
2021 2502445 124
  69%
  70%
  2%
1353 80
  20%
  20%
  0%
2020 2502445 114
  89%
  90%
  1%
2019 2502445 111
  96%
  97%
  1%
1353 96
  17%
  25%
  33%
2018 2502445 122
  89%
  92%
  2%
1353 160
  40%
  40%
  0%
2017 2502445 152
  88%
  91%
  3%
1353 80
  60%
  60%
  0%
2016 2502445 137
  70%
  74%
  6%
1353 48
  33%
  50%
  33%
2015 2502445 145
  85%
  88%
  3%
2014 2502445 159
  82%
  86%
  4%
2013 2502445 114
  87%
  87%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2502445 138 4% 0% 54% 34% 6% 1%
1353 64 0% 0% 75% 25% 0% 0%
2021 2502445 124 0% 0% 14% 55% 29% 2%
1353 80 0% 0% 0% 20% 80% 0%
2020 2502445 114 2% 2% 47% 39% 10% 1%
2019 2502445 111 0% 4% 56% 37% 3% 1%
1353 96 0% 0% 0% 17% 50% 33%
2018 2502445 122 2% 0% 43% 44% 8% 2%
1353 160 0% 0% 10% 30% 60% 0%
2017 2502445 152 1% 0% 30% 55% 9% 3%
1353 80 0% 0% 20% 40% 40% 0%
2016 2502445 137 1% 0% 19% 50% 24% 6%
1353 48 0% 0% 0% 33% 33% 33%
2015 2502445 145 2% 1% 34% 48% 12% 3%
2014 2502445 159 0% 0% 16% 67% 14% 4%
2013 2502445 114 3% 1% 15% 68% 13% 0%