Rendiment

  • Rendiment
  • Úxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend Úxit % np
2019 36 100% 100% 0%
2018 24 100% 100% 0%
2017 22 91% 100% 9%
2016 33 91% 100% 9%
2015 30 93% 97% 3%
2014 24 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a mÚs d'una titulacio , a continuaciˇ hi ha les dades desglossades segons el pla en quŔ estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2019 2502445 35
  100%
  100%
  0%
1353 15
  100%
  100%
  0%
2018 2502445 23
  100%
  100%
  0%
1353 15
  100%
  100%
  0%
2017 2502445 22
  91%
  100%
  9%
2016 2502445 33
  91%
  100%
  9%
2015 2502445 30
  93%
  97%
  3%
2014 2502445 24
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2019 2502445 35 0% 6% 83% 11% 0% 0%
1353 15 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2018 2502445 23 4% 30% 57% 9% 0% 0%
1353 15 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2017 2502445 22 5% 23% 64% 0% 0% 9%
2016 2502445 33 0% 0% 73% 18% 0% 9%
2015 2502445 30 3% 10% 60% 20% 3% 3%
2014 2502445 24 4% 8% 63% 25% 0% 0%