Rendiment

  • Rendiment
  • Úxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend Úxit % np
2022 113 93.805% 94.643% 0.885%
2021 112 93.75% 94.595% 0.893%
2020 125 96.8% 97.581% 0.8%
2019 98 95.918% 95.918% 0%
2018 107 95.327% 97.143% 1.869%
2017 109 98.165% 99.074% 0.917%
2016 117 93.162% 93.966% 0.855%
2015 109 99.083% 99.083% 0%
2014 114 93.86% 97.273% 3.509%
2013 107 95.327% 96.226% 0.935%
2012 108 99.074% 99.074% 0%
2011 106 99.057% 99.057% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a mÚs d'una titulacio , a continuaciˇ hi ha les dades desglossades segons el pla en quŔ estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2502445 113
  94%
  95%
  1%
2021 2502445 112
  94%
  95%
  1%
2020 2502445 125
  97%
  98%
  1%
2019 2502445 98
  96%
  96%
  0%
2018 2502445 106
  96%
  98%
  2%
1353 16
  0%
  0%
  0%
2017 2502445 109
  98%
  99%
  1%
2016 2502445 117
  93%
  94%
  1%
2015 2502445 109
  99%
  99%
  0%
2014 2502445 114
  94%
  97%
  4%
2013 2502445 107
  95%
  96%
  1%
2012 2502445 108
  99%
  99%
  0%
2011 2502445 106
  99%
  99%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2502445 113 4% 0% 66% 23% 5% 1%
2021 2502445 112 5% 3% 66% 20% 5% 1%
2020 2502445 125 3% 11% 64% 18% 2% 1%
2019 2502445 98 5% 1% 62% 28% 4% 0%
2018 2502445 106 5% 8% 69% 14% 2% 2%
1353 16 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2017 2502445 109 5% 3% 62% 28% 1% 1%
2016 2502445 117 5% 6% 61% 21% 6% 1%
2015 2502445 109 6% 3% 79% 12% 1% 0%
2014 2502445 114 4% 4% 61% 26% 3% 4%
2013 2502445 107 6% 4% 67% 19% 4% 1%
2012 2502445 108 3% 0% 56% 41% 1% 0%
2011 2502445 106 4% 0% 74% 22% 1% 0%