Rendiment

  • Rendiment
  • Úxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend Úxit % np
2022 117 97.436% 100% 2.564%
2021 103 90.291% 92.079% 1.942%
2020 118 94.068% 97.368% 3.39%
2019 96 98.958% 100% 1.042%
2018 119 94.958% 100% 5.042%
2017 115 87.826% 93.519% 6.087%
2016 107 91.589% 97.03% 5.607%
2015 114 94.737% 99.083% 4.386%
2014 102 90.196% 100% 9.804%
2013 112 95.536% 98.165% 2.679%
2012 94 98.936% 100% 1.064%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a mÚs d'una titulacio , a continuaciˇ hi ha les dades desglossades segons el pla en quŔ estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2502445 116
  97%
  100%
  3%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2021 2502445 102
  90%
  92%
  2%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2020 2502445 118
  94%
  97%
  3%
2019 2502445 96
  99%
  100%
  1%
2018 2501919 1
  100%
  100%
  0%
2502445 114
  96%
  100%
  4%
1353 64
  50%
  100%
  50%
2017 2502445 114
  89%
  94%
  5%
1353 16
  0%
  0%
  100%
2016 2502445 107
  92%
  97%
  6%
2015 2502445 114
  95%
  99%
  4%
2014 2502445 102
  90%
  100%
  10%
2013 2502445 112
  96%
  98%
  3%
2012 2502445 94
  99%
  100%
  1%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2502445 116 5% 4% 62% 26% 0% 3%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2021 2502445 102 5% 1% 64% 21% 8% 2%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2020 2502445 118 4% 10% 57% 23% 3% 3%
2019 2502445 96 5% 0% 81% 13% 0% 1%
2018 2501919 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2502445 114 4% 3% 61% 29% 0% 4%
1353 64 0% 0% 25% 25% 0% 50%
2017 2502445 114 4% 1% 39% 45% 6% 5%
1353 16 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2016 2502445 107 5% 1% 54% 32% 3% 6%
2015 2502445 114 5% 2% 61% 26% 1% 4%
2014 2502445 102 4% 2% 54% 30% 0% 10%
2013 2502445 112 5% 8% 58% 24% 2% 3%
2012 2502445 94 2% 3% 82% 12% 0% 1%