Rendiment

  • Rendiment
  • Úxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend Úxit % np
2022 117 78.632% 80% 1.709%
2021 118 84.746% 86.957% 2.542%
2020 126 84.127% 87.603% 3.968%
2019 110 89.091% 89.091% 0%
2018 110 93.636% 93.636% 0%
2017 112 87.5% 88.288% 0.893%
2016 116 92.241% 93.043% 0.862%
2015 109 98.165% 98.165% 0%
2014 106 95.283% 95.283% 0%
2013 106 95.283% 95.283% 0%
2012 116 92.241% 93.043% 0.862%
2011 103 93.204% 93.204% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a mÚs d'una titulacio , a continuaciˇ hi ha les dades desglossades segons el pla en quŔ estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2502445 117
  79%
  80%
  2%
2021 2502445 118
  85%
  87%
  3%
2020 2502445 126
  84%
  88%
  4%
2019 2502445 110
  89%
  89%
  0%
2018 2502445 109
  94%
  94%
  0%
1353 16
  0%
  0%
  0%
2017 2502445 111
  87%
  88%
  1%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2016 2502445 116
  92%
  93%
  1%
2015 2502445 109
  98%
  98%
  0%
2014 2502445 106
  95%
  95%
  0%
2013 2502445 106
  95%
  95%
  0%
2012 2502445 116
  92%
  93%
  1%
2011 2502445 103
  93%
  93%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2502445 117 4% 8% 24% 43% 20% 2%
2021 2502445 118 4% 8% 39% 33% 13% 3%
2020 2502445 126 4% 5% 25% 51% 12% 4%
2019 2502445 110 4% 4% 36% 45% 11% 0%
2018 2502445 109 6% 0% 39% 50% 6% 0%
1353 16 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2017 2502445 111 5% 8% 51% 23% 12% 1%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2016 2502445 116 2% 0% 41% 49% 7% 1%
2015 2502445 109 5% 7% 41% 45% 2% 0%
2014 2502445 106 4% 3% 25% 64% 5% 0%
2013 2502445 106 5% 18% 35% 38% 5% 0%
2012 2502445 116 3% 0% 31% 59% 7% 1%
2011 2502445 103 3% 3% 26% 61% 7% 0%