Rendiment

  • Rendiment
  • Úxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend Úxit % np
2022 150 74.667% 82.963% 10%
2021 140 65.714% 69.697% 5.714%
2020 121 75.207% 78.448% 4.132%
2019 138 93.478% 96.269% 2.899%
2018 133 77.444% 82.4% 6.015%
2017 136 78.676% 85.6% 8.088%
2016 133 75.94% 82.787% 8.271%
2015 134 83.582% 85.496% 2.239%
2014 126 79.365% 84.746% 6.349%
2013 135 79.259% 82.308% 3.704%
2012 127 79.528% 84.167% 5.512%
2011 134 80.597% 85.714% 5.97%
2010 126 79.365% 84.746% 6.349%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a mÚs d'una titulacio , a continuaciˇ hi ha les dades desglossades segons el pla en quŔ estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2502445 150
  75%
  83%
  10%
2021 2502445 140
  66%
  70%
  6%
2020 2502445 121
  75%
  78%
  4%
2019 2502445 138
  93%
  96%
  3%
2018 2502445 132
  78%
  82%
  5%
1353 16
  0%
  0%
  100%
2017 2502445 136
  79%
  86%
  8%
2016 2502445 133
  76%
  83%
  8%
2015 2502445 134
  84%
  85%
  2%
2014 2502445 126
  79%
  85%
  6%
2013 2502445 135
  79%
  82%
  4%
2012 2502445 127
  80%
  84%
  6%
2011 2502445 134
  81%
  86%
  6%
2010 2502445 126
  79%
  85%
  6%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2502445 150 1% 0% 23% 50% 15% 10%
2021 2502445 140 1% 0% 24% 40% 29% 6%
2020 2502445 121 4% 3% 24% 44% 21% 4%
2019 2502445 138 3% 11% 67% 13% 4% 3%
2018 2502445 132 2% 0% 27% 48% 17% 5%
1353 16 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2017 2502445 136 4% 0% 28% 46% 13% 8%
2016 2502445 133 2% 4% 36% 34% 16% 8%
2015 2502445 134 2% 0% 31% 50% 14% 2%
2014 2502445 126 2% 2% 34% 41% 14% 6%
2013 2502445 135 1% 0% 27% 51% 17% 4%
2012 2502445 127 3% 9% 32% 35% 15% 6%
2011 2502445 134 2% 1% 34% 44% 13% 6%
2010 2502445 126 2% 0% 26% 51% 14% 6%