Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2019 75 53% 56% 5%
2018 60 60% 65% 8%
2017 70 83% 84% 1%
2016 45 78% 80% 2%
2015 68 81% 87% 7%
2014 72 58% 61% 4%
2013 63 86% 86% 0%
2012 34 91% 94% 3%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuaciķ hi ha les dades desglossades segons el pla en quč estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2019 2502441 74
  54%
  57%
  5%
1353 15
  0%
  0%
  0%
2018 2502441 60
  60%
  65%
  8%
2017 2502441 70
  83%
  84%
  1%
2016 2502441 45
  78%
  80%
  2%
2015 2502441 68
  81%
  87%
  7%
2014 2502441 72
  58%
  61%
  4%
2013 2502441 63
  86%
  86%
  0%
2012 2502441 34
  91%
  94%
  3%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2019 2502441 74 1% 0% 15% 35% 41% 5%
1353 15 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2018 2502441 60 2% 0% 12% 45% 32% 8%
2017 2502441 70 1% 0% 24% 57% 16% 1%
2016 2502441 45 2% 0% 31% 44% 20% 2%
2015 2502441 68 1% 0% 22% 57% 12% 7%
2014 2502441 72 0% 0% 14% 44% 38% 4%
2013 2502441 63 5% 6% 37% 38% 14% 0%
2012 2502441 34 0% 0% 26% 65% 6% 3%