Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 26 100% 100% 0%
2021 15 100% 100% 0%
2020 12 100% 100% 0%
2018 6 100% 100% 0%
2017 11 90.909% 100% 9.091%
2016 27 96.296% 100% 3.704%
2015 26 100% 100% 0%
2013 17 88.235% 93.75% 5.882%
2012 2 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en quč estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2501915 25
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2021 2501915 13
  100%
  100%
  0%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2020 2501915 12
  100%
  100%
  0%
2018 2501915 6
  100%
  100%
  0%
2017 2501915 10
  90%
  100%
  10%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2016 2501915 26
  96%
  100%
  4%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2015 2501915 26
  100%
  100%
  0%
2013 2501915 17
  88%
  94%
  6%
2012 2501915 2
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2501915 25 4% 44% 48% 4% 0% 0%
1353 16 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2021 2501915 13 8% 62% 31% 0% 0% 0%
1353 32 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2020 2501915 12 8% 17% 50% 25% 0% 0%
2018 2501915 6 0% 33% 67% 0% 0% 0%
2017 2501915 10 10% 10% 60% 10% 0% 10%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2016 2501915 26 4% 4% 65% 23% 0% 4%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2015 2501915 26 4% 12% 77% 8% 0% 0%
2013 2501915 17 6% 18% 59% 6% 6% 6%
2012 2501915 2 0% 0% 50% 50% 0% 0%