Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2019 3 100% 100% 0%
2018 11 91% 100% 9%
2017 6 83% 100% 17%
2016 7 100% 100% 0%
2014 1 100% 100% 0%
2013 1 100% 100% 0%
2012 2 50% 50% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2019 2501915 3
  100%
  100%
  0%
2018 7000415 2
  100%
  100%
  0%
2501915 6
  100%
  100%
  0%
1353 15
  0%
  0%
  100%
2017 2501915 4
  75%
  100%
  25%
1353 15
  100%
  100%
  0%
2016 2501915 5
  100%
  100%
  0%
1353 30
  100%
  100%
  0%
2014 2501915 1
  100%
  100%
  0%
2013 2501915 1
  100%
  100%
  0%
2012 2501915 2
  50%
  50%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2019 2501915 3 0% 67% 33% 0% 0% 0%
2018 7000415 2 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2501915 6 0% 0% 100% 0% 0% 0%
1353 15 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2017 2501915 4 0% 0% 75% 0% 0% 25%
1353 15 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2016 2501915 5 0% 0% 80% 20% 0% 0%
1353 30 50% 0% 50% 0% 0% 0%
2014 2501915 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2013 2501915 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2012 2501915 2 0% 0% 0% 50% 50% 0%