Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2019 68 96% 96% 0%
2018 81 95% 96% 1%
2017 74 93% 93% 0%
2016 81 89% 90% 1%
2015 88 92% 93% 1%
2014 70 83% 83% 0%
2013 73 97% 97% 0%
2012 37 78% 78% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en quč estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2019 2500892 68
  96%
  96%
  0%
2018 2500892 80
  95%
  96%
  1%
1353 15
  100%
  100%
  0%
2017 2500892 74
  93%
  93%
  0%
2016 2500892 81
  89%
  90%
  1%
2015 2500892 88
  92%
  93%
  1%
2014 2500892 70
  83%
  83%
  0%
2013 2500892 73
  97%
  97%
  0%
2012 2500892 37
  78%
  78%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2019 2500892 68 0% 0% 71% 24% 4% 0%
2018 2500892 80 0% 6% 61% 28% 4% 1%
1353 15 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2017 2500892 74 0% 1% 58% 34% 7% 0%
2016 2500892 81 0% 1% 72% 16% 10% 1%
2015 2500892 88 0% 1% 80% 11% 7% 1%
2014 2500892 70 0% 1% 63% 19% 17% 0%
2013 2500892 73 0% 0% 41% 56% 3% 0%
2012 2500892 37 0% 0% 46% 32% 22% 0%