Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2019 18 94% 100% 6%
2018 14 100% 100% 0%
2017 22 100% 100% 0%
2016 28 100% 100% 0%
2015 12 100% 100% 0%
2014 24 96% 96% 0%
2013 12 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en quč estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2019 2500892 17
  100%
  100%
  0%
1353 15
  0%
  0%
  100%
2018 2500892 13
  100%
  100%
  0%
1353 15
  100%
  100%
  0%
2017 2500892 22
  100%
  100%
  0%
2016 2500892 28
  100%
  100%
  0%
2015 2500892 12
  100%
  100%
  0%
2014 2500892 24
  96%
  96%
  0%
2013 2500892 12
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2019 2500892 17 0% 29% 65% 6% 0% 0%
1353 15 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2018 2500892 13 0% 46% 54% 0% 0% 0%
1353 15 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2017 2500892 22 0% 0% 91% 9% 0% 0%
2016 2500892 28 0% 11% 79% 11% 0% 0%
2015 2500892 12 0% 33% 50% 17% 0% 0%
2014 2500892 24 0% 17% 50% 29% 4% 0%
2013 2500892 12 0% 33% 58% 8% 0% 0%