Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2019 32 97% 100% 3%
2018 44 98% 100% 2%
2017 54 96% 96% 0%
2016 46 89% 93% 4%
2015 38 100% 100% 0%
2014 47 98% 98% 0%
2013 20 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2019 2501935 29
  97%
  100%
  3%
1353 45
  100%
  100%
  0%
2018 2501935 39
  100%
  100%
  0%
1353 75
  80%
  100%
  20%
2017 2501935 46
  98%
  98%
  0%
1355 12
  100%
  100%
  0%
1353 105
  86%
  86%
  0%
2016 2501935 38
  97%
  100%
  3%
1353 120
  50%
  57%
  12%
2015 2501935 38
  100%
  100%
  0%
2014 2501935 47
  98%
  98%
  0%
2013 2501935 20
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2019 2501935 29 0% 0% 45% 52% 0% 3%
1353 45 0% 0% 67% 33% 0% 0%
2018 2501935 39 0% 0% 59% 41% 0% 0%
1353 75 0% 0% 20% 60% 0% 20%
2017 2501935 46 0% 2% 17% 78% 2% 0%
1355 12 0% 0% 0% 100% 0% 0%
1353 105 0% 0% 14% 71% 14% 0%
2016 2501935 38 0% 0% 84% 13% 0% 3%
1353 120 0% 0% 38% 13% 38% 13%
2015 2501935 38 0% 24% 76% 0% 0% 0%
2014 2501935 47 2% 23% 62% 11% 2% 0%
2013 2501935 20 0% 0% 80% 20% 0% 0%