Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2019 3 66.667% 100% 33.333%
2018 74 87.838% 92.857% 5.405%
2017 45 62.222% 68.293% 8.889%
2016 41 56.098% 65.714% 14.634%
2015 35 62.857% 88% 28.571%
2014 40 62.5% 83.333% 25%
2013 34 50% 77.273% 35.294%
2012 32 46.875% 88.235% 46.875%
2011 28 50% 82.353% 39.286%
2010 8 75% 100% 25%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2019 2501919 1
  100%
  100%
  0%
7000498 2
  50%
  100%
  50%
2018 2501919 36
  81%
  88%
  8%
7000498 19
  89%
  94%
  5%
2017 2501919 30
  57%
  63%
  10%
2016 2501919 30
  53%
  67%
  20%
2015 2501919 34
  62%
  88%
  29%
2014 2501919 40
  62%
  83%
  25%
2013 2501919 34
  50%
  77%
  35%
2012 2501919 32
  47%
  88%
  47%
2011 2501919 28
  50%
  82%
  39%
2010 2501919 8
  75%
  100%
  25%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2019 2501919 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
7000498 2 0% 0% 0% 50% 0% 50%
2018 2501919 36 3% 0% 31% 47% 11% 8%
7000498 19 0% 0% 21% 68% 5% 5%
2017 2501919 30 7% 0% 13% 37% 33% 10%
2016 2501919 30 3% 0% 3% 47% 27% 20%
2015 2501919 34 3% 9% 24% 26% 9% 29%
2014 2501919 40 3% 5% 20% 35% 13% 25%
2013 2501919 34 0% 0% 3% 47% 15% 35%
2012 2501919 32 0% 0% 9% 38% 6% 47%
2011 2501919 28 0% 0% 4% 46% 11% 39%
2010 2501919 8 0% 0% 25% 50% 0% 25%