Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2021 3 100% 100% 0%
2020 7 71.429% 83.333% 14.286%
2019 18 94.444% 100% 5.556%
2018 37 97.297% 100% 2.703%
2017 19 78.947% 88.235% 10.526%
2016 30 90% 100% 10%
2015 32 78.125% 92.593% 15.625%
2014 31 61.29% 73.077% 16.129%
2013 31 41.935% 59.091% 29.032%
2012 14 92.857% 100% 7.143%
2011 23 91.304% 95.455% 4.348%
2010 12 75% 100% 25%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2021 2501919 1
  100%
  100%
  0%
7000498 2
  100%
  100%
  0%
2020 2501919 1
  0%
  0%
  0%
7000498 6
  83%
  100%
  17%
2019 2501919 6
  83%
  100%
  17%
7000498 12
  100%
  100%
  0%
2018 2501919 21
  95%
  100%
  5%
7000498 8
  100%
  100%
  0%
2017 2501919 18
  78%
  88%
  11%
2016 2501919 28
  89%
  100%
  11%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2015 2501919 32
  78%
  93%
  16%
2014 2501919 31
  61%
  73%
  16%
2013 2501919 31
  42%
  59%
  29%
2012 2501919 14
  93%
  100%
  7%
2011 2501919 23
  91%
  95%
  4%
2010 2501919 12
  75%
  100%
  25%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2021 2501919 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
7000498 2 0% 50% 0% 50% 0% 0%
2020 2501919 1 0% 0% 0% 0% 100% 0%
7000498 6 0% 0% 50% 33% 0% 17%
2019 2501919 6 0% 0% 33% 50% 0% 17%
7000498 12 0% 17% 42% 42% 0% 0%
2018 2501919 21 5% 10% 57% 24% 0% 5%
7000498 8 0% 13% 13% 75% 0% 0%
2017 2501919 18 0% 17% 11% 50% 11% 11%
2016 2501919 28 4% 4% 46% 36% 0% 11%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2015 2501919 32 3% 9% 13% 53% 6% 16%
2014 2501919 31 3% 0% 10% 48% 23% 16%
2013 2501919 31 3% 0% 6% 32% 29% 29%
2012 2501919 14 0% 0% 57% 36% 0% 7%
2011 2501919 23 4% 0% 30% 57% 4% 4%
2010 2501919 12 0% 0% 42% 33% 0% 25%