Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2019 10 90% 100% 10%
2018 61 89% 89% 0%
2017 45 64% 78% 18%
2016 37 49% 60% 19%
2015 39 51% 59% 13%
2014 31 52% 64% 19%
2013 27 37% 59% 37%
2012 30 37% 52% 30%
2011 28 46% 81% 43%
2010 9 67% 75% 11%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2019 7000498 8
  100%
  100%
  0%
2501919 2
  50%
  100%
  50%
2018 7000498 13
  77%
  77%
  0%
2501919 35
  89%
  89%
  0%
2017 2501919 36
  58%
  72%
  19%
2016 2501919 37
  49%
  60%
  19%
2015 2501919 38
  50%
  58%
  13%
2014 2501919 31
  52%
  64%
  19%
2013 2501919 27
  37%
  59%
  37%
2012 2501919 30
  37%
  52%
  30%
2011 2501919 28
  46%
  81%
  43%
2010 2501919 9
  67%
  75%
  11%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2019 7000498 8 0% 0% 38% 63% 0% 0%
2501919 2 0% 0% 0% 50% 0% 50%
2018 7000498 13 0% 0% 8% 69% 23% 0%
2501919 35 3% 0% 20% 66% 11% 0%
2017 2501919 36 0% 3% 6% 47% 22% 19%
2016 2501919 37 0% 0% 5% 43% 32% 19%
2015 2501919 38 0% 0% 3% 47% 37% 13%
2014 2501919 31 0% 0% 6% 45% 29% 19%
2013 2501919 27 0% 4% 4% 30% 26% 37%
2012 2501919 30 0% 0% 3% 33% 33% 30%
2011 2501919 28 0% 0% 4% 43% 11% 43%
2010 2501919 9 0% 0% 33% 33% 22% 11%