Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 73 87.671% 90.141% 2.74%
2021 83 83.133% 84.146% 1.205%
2020 85 74.118% 79.747% 7.059%
2019 86 74.419% 80% 6.977%
2018 85 67.059% 69.512% 3.529%
2017 84 78.571% 89.189% 11.905%
2016 75 76% 82.609% 8%
2015 74 79.73% 86.765% 8.108%
2014 64 90.625% 92.063% 1.562%
2013 69 84.058% 90.625% 7.246%
2012 78 76.923% 88.235% 12.821%
2011 75 66.667% 71.429% 6.667%
2010 62 69.355% 74.138% 6.452%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2501925 73
  88%
  90%
  3%
2021 2501925 82
  83%
  84%
  1%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2020 2501925 85
  74%
  80%
  7%
2019 2501925 86
  74%
  80%
  7%
2018 2501925 85
  67%
  70%
  4%
2017 2501925 84
  79%
  89%
  12%
2016 2501925 75
  76%
  83%
  8%
2015 2501925 74
  80%
  87%
  8%
2014 2501925 64
  91%
  92%
  2%
2013 2501925 69
  84%
  91%
  7%
2012 2501925 78
  77%
  88%
  13%
2011 2501925 75
  67%
  71%
  7%
2010 2501925 62
  69%
  74%
  6%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2501925 73 1% 5% 37% 44% 10% 3%
2021 2501925 82 5% 0% 22% 55% 16% 1%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2020 2501925 85 4% 2% 28% 40% 19% 7%
2019 2501925 86 3% 2% 29% 37% 19% 7%
2018 2501925 85 4% 0% 25% 38% 29% 4%
2017 2501925 84 2% 0% 26% 49% 10% 12%
2016 2501925 75 0% 1% 15% 60% 16% 8%
2015 2501925 74 0% 0% 12% 68% 12% 8%
2014 2501925 64 2% 0% 45% 44% 8% 2%
2013 2501925 69 3% 0% 17% 64% 9% 7%
2012 2501925 78 0% 0% 18% 59% 10% 13%
2011 2501925 75 1% 1% 23% 41% 27% 7%
2010 2501925 62 2% 2% 16% 50% 24% 6%