Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2019 70 96% 97% 1%
2018 67 82% 85% 3%
2017 59 92% 92% 0%
2016 74 91% 93% 3%
2015 69 84% 84% 0%
2014 54 76% 77% 2%
2013 57 89% 98% 9%
2012 58 93% 95% 2%
2011 48 81% 81% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2019 2501925 69
  96%
  97%
  1%
1353 15
  100%
  100%
  0%
2018 2501925 65
  83%
  86%
  3%
1353 30
  50%
  50%
  0%
2017 2501925 59
  92%
  92%
  0%
2016 2501925 74
  91%
  93%
  3%
2015 2501925 69
  84%
  84%
  0%
2014 2501925 54
  76%
  77%
  2%
2013 2501925 57
  89%
  98%
  9%
2012 2501925 58
  93%
  95%
  2%
2011 2501925 48
  81%
  81%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2019 2501925 69 0% 1% 71% 23% 3% 1%
1353 15 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2018 2501925 65 0% 0% 25% 58% 14% 3%
1353 30 0% 0% 0% 50% 50% 0%
2017 2501925 59 0% 0% 25% 66% 8% 0%
2016 2501925 74 1% 0% 28% 61% 7% 3%
2015 2501925 69 0% 0% 22% 62% 16% 0%
2014 2501925 54 0% 0% 19% 57% 22% 2%
2013 2501925 57 0% 2% 33% 54% 2% 9%
2012 2501925 58 2% 10% 55% 26% 5% 2%
2011 2501925 48 0% 0% 19% 63% 19% 0%