Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2019 68 99% 100% 1%
2018 63 98% 100% 2%
2017 63 98% 100% 2%
2016 62 92% 98% 6%
2015 56 98% 100% 2%
2014 56 93% 100% 7%
2013 51 84% 93% 10%
2012 49 98% 100% 2%
2011 53 98% 100% 2%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2019 2501925 66
  98%
  100%
  2%
1353 30
  100%
  100%
  0%
2018 2501925 62
  98%
  100%
  2%
1353 15
  100%
  100%
  0%
2017 2501925 61
  100%
  100%
  0%
1353 30
  50%
  100%
  50%
2016 2501925 61
  92%
  98%
  7%
1353 15
  100%
  100%
  0%
2015 2501925 56
  98%
  100%
  2%
2014 2501925 56
  93%
  100%
  7%
2013 2501925 51
  84%
  93%
  10%
2012 2501925 49
  98%
  100%
  2%
2011 2501925 53
  98%
  100%
  2%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2019 2501925 66 5% 41% 52% 2% 0% 2%
1353 30 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2018 2501925 62 3% 0% 90% 5% 0% 2%
1353 15 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2017 2501925 61 0% 0% 26% 74% 0% 0%
1353 30 0% 0% 0% 50% 0% 50%
2016 2501925 61 2% 0% 13% 77% 2% 7%
1353 15 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2015 2501925 56 4% 30% 34% 30% 0% 2%
2014 2501925 56 4% 5% 34% 50% 0% 7%
2013 2501925 51 0% 0% 43% 41% 6% 10%
2012 2501925 49 4% 10% 55% 29% 0% 2%
2011 2501925 53 2% 19% 47% 30% 0% 2%