Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2019 16 81% 100% 19%
2018 14 71% 71% 0%
2017 14 71% 83% 14%
2016 10 90% 90% 0%
2015 12 92% 100% 8%
2014 13 69% 82% 15%
2013 13 85% 92% 8%
2012 10 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2019 2502533 11
  91%
  100%
  9%
2501913 3
  33%
  100%
  67%
1353 30
  100%
  100%
  0%
2018 2502533 13
  69%
  69%
  0%
2501913 1
  100%
  100%
  0%
2017 2502533 4
  50%
  100%
  50%
2501913 6
  83%
  83%
  0%
2501857 2
  100%
  100%
  0%
1353 30
  50%
  50%
  0%
2016 2502533 5
  80%
  80%
  0%
2501913 4
  100%
  100%
  0%
2501857 1
  100%
  100%
  0%
2015 2502533 8
  88%
  100%
  12%
2501913 3
  100%
  100%
  0%
2501857 1
  100%
  100%
  0%
2014 2502533 8
  50%
  67%
  25%
2501913 2
  100%
  100%
  0%
2501857 2
  100%
  100%
  0%
2501856 1
  100%
  100%
  0%
2013 2502533 10
  80%
  89%
  10%
2501913 3
  100%
  100%
  0%
2012 2502533 10
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2019 2502533 11 9% 18% 55% 9% 0% 9%
2501913 3 0% 0% 0% 33% 0% 67%
1353 30 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2018 2502533 13 0% 15% 8% 46% 31% 0%
2501913 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2017 2502533 4 0% 0% 0% 50% 0% 50%
2501913 6 17% 0% 17% 50% 17% 0%
2501857 2 0% 0% 50% 50% 0% 0%
1353 30 0% 0% 0% 50% 50% 0%
2016 2502533 5 0% 0% 0% 80% 20% 0%
2501913 4 0% 25% 50% 25% 0% 0%
2501857 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2015 2502533 8 0% 13% 63% 13% 0% 13%
2501913 3 67% 0% 0% 33% 0% 0%
2501857 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2014 2502533 8 0% 0% 13% 38% 25% 25%
2501913 2 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2501857 2 0% 0% 50% 50% 0% 0%
2501856 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2013 2502533 10 0% 0% 30% 50% 10% 10%
2501913 3 0% 0% 33% 67% 0% 0%
2012 2502533 10 0% 10% 20% 70% 0% 0%