Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 53 96.226% 100% 3.774%
2021 60 90% 91.525% 1.667%
2020 68 95.588% 97.015% 1.471%
2019 56 85.714% 87.273% 1.786%
2018 49 91.837% 91.837% 0%
2017 54 90.741% 92.453% 1.852%
2016 73 94.521% 94.521% 0%
2015 67 89.552% 92.308% 2.985%
2014 64 87.5% 88.889% 1.562%
2013 69 89.855% 89.855% 0%
2012 80 90% 90% 0%
2011 56 76.786% 79.63% 3.571%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500261 52
  98%
  100%
  2%
1353 16
  0%
  0%
  100%
2021 2500261 60
  90%
  92%
  2%
2020 2500261 68
  96%
  97%
  1%
2019 2500261 56
  86%
  87%
  2%
2018 2500261 49
  92%
  92%
  0%
2017 2500261 54
  91%
  92%
  2%
2016 2500261 70
  94%
  94%
  0%
1353 48
  100%
  100%
  0%
2015 2500261 67
  90%
  92%
  3%
2014 2500261 64
  88%
  89%
  2%
2013 2500261 69
  90%
  90%
  0%
2012 2500261 80
  90%
  90%
  0%
2011 2500261 56
  77%
  80%
  4%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500261 52 0% 0% 75% 23% 0% 2%
1353 16 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2021 2500261 60 2% 0% 15% 73% 8% 2%
2020 2500261 68 0% 0% 25% 69% 3% 1%
2019 2500261 56 0% 0% 23% 63% 13% 2%
2018 2500261 49 2% 4% 12% 73% 8% 0%
2017 2500261 54 0% 0% 33% 57% 7% 2%
2016 2500261 70 0% 0% 16% 79% 6% 0%
1353 48 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2015 2500261 67 1% 1% 37% 49% 7% 3%
2014 2500261 64 2% 0% 20% 66% 11% 2%
2013 2500261 69 1% 0% 17% 71% 10% 0%
2012 2500261 80 0% 0% 28% 63% 10% 0%
2011 2500261 56 0% 0% 21% 55% 20% 4%