Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2021 43 83.721% 100% 16.279%
2020 48 93.75% 100% 6.25%
2019 63 98.413% 100% 1.587%
2018 65 93.846% 100% 6.154%
2017 90 94.444% 100% 5.556%
2016 90 100% 100% 0%
2015 90 95.556% 100% 4.444%
2014 80 97.5% 100% 2.5%
2013 148 97.297% 100% 2.703%
2012 100 100% 100% 0%
2011 52 98.077% 100% 1.923%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2021 2502442 42
  83%
  100%
  17%
1355 14
  100%
  100%
  0%
2020 2502442 48
  94%
  100%
  6%
2019 2502442 63
  98%
  100%
  2%
2018 2502442 65
  94%
  100%
  6%
2017 2502442 90
  94%
  100%
  6%
2016 2502442 90
  100%
  100%
  0%
2015 2502442 90
  96%
  100%
  4%
2014 2502442 80
  98%
  100%
  2%
2013 2502442 148
  97%
  100%
  3%
2012 2502442 100
  100%
  100%
  0%
2011 2502442 52
  98%
  100%
  2%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2021 2502442 42 7% 2% 74% 0% 0% 17%
1355 14 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2020 2502442 48 0% 31% 63% 0% 0% 6%
2019 2502442 63 5% 5% 89% 0% 0% 2%
2018 2502442 65 3% 18% 34% 38% 0% 6%
2017 2502442 90 7% 17% 71% 0% 0% 6%
2016 2502442 90 6% 20% 69% 6% 0% 0%
2015 2502442 90 6% 16% 41% 33% 0% 4%
2014 2502442 80 5% 28% 60% 5% 0% 3%
2013 2502442 148 5% 9% 75% 8% 0% 3%
2012 2502442 100 4% 21% 74% 1% 0% 0%
2011 2502442 52 6% 44% 29% 19% 0% 2%