Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 59 93.22% 93.22% 0%
2021 57 78.947% 80.357% 1.754%
2020 70 84.286% 84.286% 0%
2019 57 98.246% 100% 1.754%
2018 58 86.207% 87.719% 1.724%
2017 68 80.882% 90.164% 10.294%
2016 60 93.333% 98.246% 5%
2015 53 86.792% 86.792% 0%
2014 45 93.333% 97.674% 4.444%
2013 55 98.182% 100% 1.818%
2012 40 97.5% 97.5% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2501925 58
  93%
  93%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2021 2501925 56
  80%
  82%
  2%
1353 16
  0%
  0%
  0%
2020 2501925 70
  84%
  84%
  0%
2019 2501925 55
  98%
  100%
  2%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2018 2501925 57
  88%
  89%
  2%
1353 16
  0%
  0%
  0%
2017 2501925 67
  82%
  90%
  9%
1353 16
  0%
  0%
  100%
2016 2501925 59
  95%
  98%
  3%
1353 16
  0%
  0%
  100%
2015 2501925 53
  87%
  87%
  0%
2014 2501925 45
  93%
  98%
  4%
2013 2501925 55
  98%
  100%
  2%
2012 2501925 40
  98%
  98%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2501925 58 3% 16% 50% 24% 7% 0%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2021 2501925 56 5% 2% 61% 13% 18% 2%
1353 16 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2020 2501925 70 1% 0% 56% 27% 16% 0%
2019 2501925 55 2% 0% 55% 42% 0% 2%
1353 32 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2018 2501925 57 5% 4% 63% 16% 11% 2%
1353 16 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2017 2501925 67 1% 0% 42% 39% 9% 9%
1353 16 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2016 2501925 59 3% 0% 59% 32% 2% 3%
1353 16 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2015 2501925 53 4% 0% 53% 30% 13% 0%
2014 2501925 45 0% 0% 56% 38% 2% 4%
2013 2501925 55 5% 0% 78% 15% 0% 2%
2012 2501925 40 3% 0% 70% 25% 3% 0%