Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2019 100 99% 100% 1%
2018 87 98% 100% 2%
2017 83 96% 100% 4%
2016 90 91% 100% 9%
2015 79 99% 100% 1%
2014 85 100% 100% 0%
2013 98 96% 100% 4%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2019 2502442 92
  99%
  100%
  1%
1353 120
  100%
  100%
  0%
2018 2502442 84
  98%
  100%
  2%
1353 45
  100%
  100%
  0%
2017 2502442 83
  96%
  100%
  4%
2016 2502442 83
  93%
  100%
  7%
1353 105
  71%
  100%
  29%
2015 2502442 79
  99%
  100%
  1%
2014 2502442 85
  100%
  100%
  0%
2013 2502442 98
  96%
  100%
  4%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2019 2502442 92 3% 49% 45% 2% 0% 1%
1353 120 13% 38% 50% 0% 0% 0%
2018 2502442 84 5% 35% 56% 2% 0% 2%
1353 45 0% 67% 33% 0% 0% 0%
2017 2502442 83 4% 37% 47% 8% 0% 4%
2016 2502442 83 4% 25% 55% 8% 0% 7%
1353 105 0% 43% 29% 0% 0% 29%
2015 2502442 79 5% 28% 63% 3% 0% 1%
2014 2502442 85 2% 35% 56% 6% 0% 0%
2013 2502442 98 4% 37% 50% 5% 0% 4%