Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 291 95.533% 100% 4.467%
2021 293 96.246% 97.917% 1.706%
2020 288 95.833% 98.925% 3.125%
2019 351 98.86% 100% 1.14%
2018 259 97.297% 99.605% 2.317%
2017 301 97.674% 99.661% 1.993%
2016 305 93.443% 99.303% 5.902%
2015 345 95.362% 97.05% 1.739%
2014 249 95.582% 97.942% 2.41%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2502442 291
  96%
  100%
  4%
2021 2502442 293
  96%
  98%
  2%
2020 2502442 288
  96%
  99%
  3%
2019 2502442 351
  99%
  100%
  1%
2018 2502442 259
  97%
  100%
  2%
2017 2502442 301
  98%
  100%
  2%
2016 2502442 304
  94%
  99%
  6%
1353 16
  0%
  0%
  100%
2015 2502442 345
  95%
  97%
  2%
2014 2502442 249
  96%
  98%
  2%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2502442 291 4% 15% 64% 13% 0% 4%
2021 2502442 293 4% 4% 76% 12% 2% 2%
2020 2502442 288 5% 11% 62% 18% 1% 3%
2019 2502442 351 6% 28% 60% 4% 0% 1%
2018 2502442 259 4% 16% 67% 10% 0% 2%
2017 2502442 301 5% 17% 65% 11% 0% 2%
2016 2502442 304 5% 14% 63% 12% 1% 6%
1353 16 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2015 2502442 345 5% 9% 65% 17% 3% 2%
2014 2502442 249 5% 6% 61% 23% 2% 2%