Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2019 78 65% 69% 5%
2018 60 70% 79% 12%
2017 2 0% 0% 100%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2019 2502904 77
  66%
  70%
  5%
1355 12
  0%
  0%
  0%
2018 2502904 58
  69%
  78%
  12%
1353 30
  100%
  100%
  0%
2017 1355 24
  0%
  0%
  100%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2019 2502904 77 0% 0% 5% 61% 29% 5%
1355 12 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2018 2502904 58 2% 0% 22% 43% 19% 12%
1353 30 0% 0% 50% 50% 0% 0%
2017 1355 24 0% 0% 0% 0% 0% 100%