Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 51 100% 100% 0%
2021 60 100% 100% 0%
2020 44 100% 100% 0%
2019 33 100% 100% 0%
2018 54 96.296% 96.296% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2502904 100
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2021 2502904 112
  100%
  100%
  0%
1353 64
  100%
  100%
  0%
2020 2502904 88
  100%
  100%
  0%
2019 2502904 66
  100%
  100%
  0%
2018 2502904 94
  98%
  98%
  0%
1353 112
  86%
  86%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2502904 100 4% 2% 82% 12% 0% 0%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2021 2502904 112 0% 0% 25% 75% 0% 0%
1353 64 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2020 2502904 88 2% 5% 43% 50% 0% 0%
2019 2502904 66 0% 6% 39% 55% 0% 0%
2018 2502904 94 2% 6% 28% 62% 2% 0%
1353 112 14% 14% 43% 14% 14% 0%