Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 152 98.684% 100% 1.316%
2021 154 96.753% 100% 3.247%
2020 1 100% 100% 0%
2019 239 97.908% 98.319% 0.418%
2018 264 93.939% 96.498% 2.652%
2017 261 94.636% 96.484% 1.916%
2016 274 95.62% 97.398% 1.825%
2015 281 95.018% 97.802% 2.847%
2014 261 94.253% 96.85% 2.682%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2501933 152
  99%
  100%
  1%
2021 2501933 153
  97%
  100%
  3%
1353 16
  0%
  0%
  100%
2020 2501933 1
  100%
  100%
  0%
2019 2501933 238
  98%
  98%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2018 2501933 261
  95%
  97%
  3%
1353 48
  33%
  33%
  0%
2017 2501933 254
  95%
  97%
  2%
1355 42
  33%
  33%
  0%
1353 64
  100%
  100%
  0%
2016 2501933 269
  97%
  98%
  1%
1353 80
  40%
  50%
  20%
2015 2501933 281
  95%
  98%
  3%
2014 2501933 261
  94%
  97%
  3%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2501933 152 3% 3% 88% 5% 0% 1%
2021 2501933 153 2% 10% 64% 20% 0% 3%
1353 16 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2020 2501933 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2019 2501933 238 5% 2% 90% 1% 2% 0%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2018 2501933 261 2% 1% 72% 20% 3% 3%
1353 48 0% 0% 0% 33% 67% 0%
2017 2501933 254 1% 0% 66% 28% 3% 2%
1355 42 0% 0% 33% 0% 67% 0%
1353 64 0% 0% 50% 50% 0% 0%
2016 2501933 269 1% 2% 74% 20% 2% 1%
1353 80 0% 0% 40% 0% 40% 20%
2015 2501933 281 1% 0% 62% 32% 2% 3%
2014 2501933 261 0% 1% 60% 33% 3% 3%