Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2019 93 98.925% 100% 1.075%
2018 73 100% 100% 0%
2017 78 94.872% 96.104% 1.282%
2016 74 90.541% 95.714% 5.405%
2015 83 100% 100% 0%
2014 75 97.333% 100% 2.667%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2019 2501935 92
  99%
  100%
  1%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2018 2501935 70
  100%
  100%
  0%
1353 48
  100%
  100%
  0%
2017 2501935 75
  99%
  100%
  1%
1353 48
  0%
  0%
  0%
2016 2501935 71
  94%
  97%
  3%
1353 48
  0%
  0%
  67%
2015 2501935 83
  100%
  100%
  0%
2014 2501935 75
  97%
  100%
  3%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2019 2501935 92 5% 4% 82% 8% 0% 1%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2018 2501935 70 0% 0% 79% 21% 0% 0%
1353 48 0% 0% 67% 33% 0% 0%
2017 2501935 75 3% 1% 41% 53% 0% 1%
1353 48 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2016 2501935 71 0% 18% 75% 1% 3% 3%
1353 48 0% 0% 0% 0% 33% 67%
2015 2501935 83 5% 35% 57% 4% 0% 0%
2014 2501935 75 3% 39% 56% 0% 0% 3%