Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 92 95.652% 96.703% 1.087%
2021 87 87.356% 88.372% 1.149%
2020 88 89.773% 95.181% 5.682%
2019 87 97.701% 100% 2.299%
2018 104 89.423% 91.176% 1.923%
2017 77 89.61% 95.833% 6.494%
2016 101 92.079% 96.875% 4.95%
2015 84 85.714% 92.308% 7.143%
2014 100 96% 100% 4%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500097 70
  94%
  96%
  1%
7000351 21
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2021 2500097 71
  85%
  86%
  1%
7000351 16
  100%
  100%
  0%
2020 2500097 66
  86%
  93%
  8%
7000351 22
  100%
  100%
  0%
2019 2500097 70
  99%
  100%
  1%
7000351 17
  94%
  100%
  6%
2018 2500097 63
  84%
  87%
  3%
7000351 20
  95%
  95%
  0%
2017 2500097 60
  90%
  96%
  7%
2016 2500097 80
  92%
  96%
  4%
2015 2500097 63
  81%
  89%
  10%
2014 2500097 68
  96%
  100%
  4%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500097 70 4% 3% 51% 36% 4% 1%
7000351 21 10% 5% 57% 29% 0% 0%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2021 2500097 71 3% 0% 32% 49% 14% 1%
7000351 16 13% 0% 50% 38% 0% 0%
2020 2500097 66 3% 6% 44% 33% 6% 8%
7000351 22 9% 27% 45% 18% 0% 0%
2019 2500097 70 6% 16% 60% 17% 0% 1%
7000351 17 0% 6% 76% 12% 0% 6%
2018 2500097 63 2% 6% 41% 35% 13% 3%
7000351 20 15% 10% 25% 45% 5% 0%
2017 2500097 60 3% 0% 32% 55% 3% 7%
2016 2500097 80 5% 10% 43% 35% 4% 4%
2015 2500097 63 2% 2% 43% 35% 10% 10%
2014 2500097 68 3% 10% 56% 26% 0% 4%