Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 86 98.837% 98.837% 0%
2021 79 94.937% 96.154% 1.266%
2020 91 96.703% 98.876% 2.198%
2019 83 86.747% 90% 3.614%
2018 77 88.312% 89.474% 1.299%
2017 91 96.703% 100% 3.297%
2016 79 91.139% 92.308% 1.266%
2015 68 97.059% 98.507% 1.471%
2014 18 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500097 70
  99%
  99%
  0%
7000351 16
  100%
  100%
  0%
2021 2500097 59
  93%
  95%
  2%
7000351 19
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2020 2500097 75
  97%
  99%
  1%
7000351 16
  94%
  100%
  6%
2019 2500097 62
  85%
  90%
  5%
7000351 20
  95%
  95%
  0%
1353 16
  0%
  0%
  0%
2018 2500097 49
  82%
  83%
  2%
7000351 14
  100%
  100%
  0%
2017 2500097 76
  96%
  100%
  4%
2016 2500097 59
  92%
  92%
  0%
1353 16
  0%
  0%
  0%
2015 2500097 49
  96%
  98%
  2%
2014 2500097 5
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500097 70 4% 6% 63% 26% 1% 0%
7000351 16 6% 19% 38% 38% 0% 0%
2021 2500097 59 2% 19% 41% 32% 5% 2%
7000351 19 21% 0% 63% 16% 0% 0%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2020 2500097 75 3% 25% 48% 21% 1% 1%
7000351 16 6% 31% 56% 0% 0% 6%
2019 2500097 62 6% 8% 39% 31% 10% 5%
7000351 20 0% 15% 40% 40% 5% 0%
1353 16 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2018 2500097 49 4% 12% 18% 47% 16% 2%
7000351 14 7% 93% 0% 0% 0% 0%
2017 2500097 76 4% 12% 58% 22% 0% 4%
2016 2500097 59 2% 0% 46% 44% 8% 0%
1353 16 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2015 2500097 49 2% 2% 61% 31% 2% 2%
2014 2500097 5 0% 0% 60% 40% 0% 0%