Rendiment

  • Rendiment
  • ťxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend ťxit % np
2018 38 92% 95% 3%
2017 16 88% 100% 12%
2016 39 87% 92% 5%
2015 26 100% 100% 0%
2014 43 98% 100% 2%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a mťs d'una titulacio , a continuaciů hi ha les dades desglossades segons el pla en quŤ estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2018 2500239 37
  92%
  94%
  3%
1353 15
  100%
  100%
  0%
2017 2500239 16
  88%
  100%
  12%
2016 2500239 37
  86%
  91%
  5%
1353 30
  100%
  100%
  0%
2015 2500239 26
  100%
  100%
  0%
2014 2500239 43
  98%
  100%
  2%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2018 2500239 37 5% 8% 43% 35% 5% 3%
1353 15 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2017 2500239 16 6% 0% 63% 19% 0% 13%
2016 2500239 37 5% 8% 46% 27% 8% 5%
1353 30 0% 50% 0% 50% 0% 0%
2015 2500239 26 8% 4% 58% 31% 0% 0%
2014 2500239 43 5% 14% 42% 37% 0% 2%