Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2019 74 97% 100% 3%
2018 70 96% 99% 3%
2017 10 80% 80% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2019 2500893 73
  97%
  100%
  3%
1353 15
  100%
  100%
  0%
2018 2500893 70
  96%
  99%
  3%
2017 2500893 8
  88%
  88%
  0%
1353 30
  50%
  50%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2019 2500893 73 0% 4% 70% 23% 0% 3%
1353 15 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2018 2500893 70 0% 1% 54% 40% 1% 3%
2017 2500893 8 0% 0% 38% 50% 13% 0%
1353 30 0% 0% 50% 0% 50% 0%