Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 44 95.455% 95.455% 0%
2021 42 92.857% 97.5% 4.762%
2020 37 91.892% 97.143% 5.405%
2019 38 94.737% 94.737% 0%
2018 44 93.182% 100% 6.818%
2017 38 92.105% 97.222% 5.263%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500240 43
  98%
  98%
  0%
1353 16
  0%
  0%
  0%
2021 2500240 41
  93%
  97%
  5%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2020 2500240 35
  94%
  100%
  6%
1353 32
  50%
  50%
  0%
2019 2500240 37
  95%
  95%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2018 2500240 40
  98%
  100%
  2%
1353 64
  50%
  100%
  50%
2017 2500240 36
  94%
  97%
  3%
1353 32
  50%
  100%
  50%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500240 43 2% 7% 56% 33% 2% 0%
1353 16 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2021 2500240 41 5% 17% 51% 20% 2% 5%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2020 2500240 35 6% 6% 54% 29% 0% 6%
1353 32 0% 0% 0% 50% 50% 0%
2019 2500240 37 5% 11% 59% 19% 5% 0%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2018 2500240 40 3% 3% 80% 13% 0% 3%
1353 64 0% 0% 50% 0% 0% 50%
2017 2500240 36 3% 11% 58% 19% 3% 3%
1353 32 0% 0% 0% 50% 0% 50%