Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 22 95.455% 100% 4.545%
2021 15 93.333% 100% 6.667%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2503758 21
  95%
  100%
  5%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2021 2503758 15
  93%
  100%
  7%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2503758 21 5% 10% 71% 10% 0% 5%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2021 2503758 15 0% 60% 33% 0% 0% 7%