Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 26 92.308% 92.308% 0%
2021 6 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2503758 25
  92%
  92%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2021 2503758 6
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2503758 25 8% 0% 40% 44% 8% 0%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2021 2503758 6 17% 0% 83% 0% 0% 0%