Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 18 83.333% 100% 16.667%
2021 28 89.286% 100% 10.714%
2020 21 90.476% 90.476% 0%
2019 7 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2503743 18
  83%
  100%
  17%
2021 2503743 23
  96%
  100%
  4%
1353 80
  60%
  100%
  40%
2020 2503743 21
  90%
  90%
  0%
2019 2503743 7
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2503743 18 6% 28% 39% 11% 0% 17%
2021 2503743 23 0% 65% 22% 9% 0% 4%
1353 80 0% 40% 0% 20% 0% 40%
2020 2503743 21 5% 48% 33% 5% 10% 0%
2019 2503743 7 14% 29% 57% 0% 0% 0%