Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2019 31 94% 100% 6%
2018 1 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2019 2500239 30
  97%
  100%
  3%
1353 15
  0%
  0%
  100%
2018 2500239 1
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2019 2500239 30 7% 20% 47% 23% 0% 3%
1353 15 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2018 2500239 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%