Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2019 33 88% 100% 12%
2018 26 92% 100% 8%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2019 2500239 31
  94%
  100%
  6%
1353 30
  0%
  0%
  100%
2018 2500239 24
  92%
  100%
  8%
1353 30
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2019 2500239 31 6% 19% 58% 10% 0% 6%
1353 30 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2018 2500239 24 4% 33% 50% 4% 0% 8%
1353 30 50% 50% 0% 0% 0% 0%