Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2019 38 92% 97% 5%
2018 1 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2019 2500239 37
  92%
  97%
  5%
1353 15
  100%
  100%
  0%
2018 2500239 1
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2019 2500239 37 3% 38% 51% 0% 3% 5%
1353 15 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2018 2500239 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%